Zona Industriale, Rr. Ali Hadri, p.n. Capital Gate, Kati 5 12000 Fushë Kosovë

Tel: +381 38 600 880

info@oegjk.org