Stafi Operativ

NORA HASANI

Drejtoreshë menaxhuese

Znj. Hasani në mars të 2017 është zgjedhur Drejtoreshë Menaxhuese e Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare. Me profesion është juriste e diplomuar dhe ka përvojë shumëvjeçare në shoqërinë civile dhe sektorin e mediave. Para se të merr përsipër detyrën e re në OEGJK, znj. Hasani ka punuar nëntë vite në sektorin e ekonomisë në kuadër të Ambasadës Gjermane në Prishtinë. Nga funksioni i saj në Ambasadë, ajo ka përcjellë themelimin, zhvillimin dhe punën e  OEGJK-së.

ARDIANA SHALA

Koordinatore e projekteve

Ardiana Shala është koordinatore e projekteve pranë OEGJK-ës që nga marsi i vitit 2018. Ajo është psikologe e diplomuar. Ardiana Shala ka përvojë shumëvjeçare të punës në sektorin e shoqërisë civile në hulumtim, planifikim, koordinim dhe zhvillimin të projekteve në Kosovë me fokus të veçantë në fushën e edukimit në fëmijëri të hershme dhe hulumtimin e programeve arsimore për edukim bazik; shëndetit mendor (edukimit dhe këshillimit); integrimit të grupeve të margjinalizuara në arsim dhe në tregun e punës; hulumtimit të politikave mbi mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit në vend të punës;  mbrojtjen e të drejtave të grave dhe fuqizimin e politikave për barazi gjinore në Kosovë.

GRETA KAZIA

Financa

Greta Kazia është pjesë e stafit të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare prej marsit 2018 në departametin e Administratës dhe Financës. Ajo ka experiencë në pozitën e “Finance Officer”, si pjesë e stafit të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), në zyrën qëndrore në Shqipëri, si dhe në kompani të tjera private për mbarëvajtjen e projekteve të ndryshme ndërkombëtare.  Studimet i ka përfunduar në Universitetin e Tiranës, në gradën Master i Shkencave në Financë.

MARIGONA MUSTAFA

Junior Manager

Marigona Mustafa ka filluar punën si Junior Manager prej gushtit 2016 në Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare. Ajo ka ardhur përmes programit të CIM-Returning Experts Progamm nga Gjermania në OEGJK. Studimet për Administrim Biznesi i ka përfunduar në Nuremberg të Gjermanisë. Para punës në OEGJK ajo ka punuar si studente në firmën e farmacisë Novartis në repartin e Onkologjisë. Përvojën e praktikës në kuadër të studimeve e ka përfunduar në fushën e Burimeve Njerëzore te firma “TP HighProfessionals Personalmangement GmbH “.

FJOLLA THAÇI

Praktikante

Fjolla Thaçi është praktikante në OEGJK që nga marsi i vitit 2018. Ajo është përgjegjëse për menaxhimin, monitorimin dhe zhvillimin e komunikimit të OEGJK-ës në rrjetet sociale. Fjolla Thaçi është studente në departamentin e Antropologjisë Kulturore të Universitetit të Prishtinës. Përvoja e saj e punës është fituar në projekte të ndryshme zhvillimore, me fokus të veçantë në projekte kulturore.

LULE BAHTIRI

Zyrtare e projekteve

Lule Bahtiri është e angazhuar si zyrtare e projekteve në Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK) qe na marsi i vitit 2018. Ajo ka mbaruar Master për Zhvillim Ekonomik në universitetin e Vanderbilt-it në SHBA, si përfituese e bursës së programit “Transformational Leadership Program- Scholarships and Partnerships” të USAID. Lule Bahtiri ka përvoje disa vjeçare në projekte zhvillimore në kompani dhe organizata të ndryshme në Kosovë, ndër të cilat ishin: Pro Credit Bank; IPKO Telecommunications; Public International Law and Policy Group (PILPG); RIT Kosovo dhe Forumi për Iniciativë Qytetare (FIQ).