Fadil Hoxha

Kryetari i Bordit te OEGJK-es

Ilir Aliu

Përgjegjës për çështje financiare

Mentor Sahiti

Anëtar

Valon Berisha

Anëtar

Arten Bajrushi

Anëtar