Konkurset

 

Pozitat e hapura

case

Konkurs për Koordinator të Projekteve

case

Konkurs për Asistent të projekteve

case

Konkurs për Asistent administrativ dhe financiar

case

Konkurs për Praktikant