OEGJK në vizitë te anëtari Premium “KOMOT” në Prizren

 

OEGJK në vizitë te anëtari Premium “KOMOT” në Prizren.
Anëtari Premium i OEGJK-së “KOMOT” ka dalë në hapësirat e reja në Prizren.
Komot është themeluar në vitin 2002 nga Fatmir Karabaxhaku. Ndërmarrja Komot është përfaqësuese e shumë prodhuesve/kompanive Evropiane për distribuimin e produkteve farmaceutike, produkteve OTC, vitaminave plotësuese, pajisjeve medicinave dhe kozmetikë.