OEGJK ka nënshkruar marrëveshje me GIZ për implementimin e projektit për promovim të eksportit

 

OEGJK ka nënshkruar një marrëveshje me GIZ për implementimin e projektit “Export Promotion Courses”, në kuadër të së cilit janë paraparë 16 punëtori për firmat anëtare të OEGJK-së për t’i mbështetur dhe nxitur për eksportimin e produkteve dhe shërbimeve në tregun gjerman.