•  2018
  •  2017
  • 2016
  • 2015
  •  2014
  • 2013

Lajme

Filloj trajnimi i parë Export Promotion Courses

Trajnimet për promovimin e eksportit filluan sot. OEGJK me anë të mbështetjes së Creating Employment through Export Promotion u mundëson bizneseve dhe ndërmarrjeve kosovare trajnime për promovimin e eksportit. Ligjëruesi i parë ishte Naim Huruglica, i cili shpalosi temën e Procedurave të Eksportit në Gjermani ku u diskutua për politikat tregtare në eksport dhe procedurat e eksportit…

Grup Punues rreth Strategjisë për Zhvillimin e Sektorit Privat 2018-2022

Grup Punues për diskutimin e Strategjisë për Zhvillimin e Sektorit Privat 2018-2022. Sot me 18.06., u mblodh grupi punues i anëtarëve të Odës për të diskutuar rreth Strategjisë për Zhvillimin e Sektorit Privat 2018-2022. Gjatë këtij takimi u mblodhën komente të cilat do t’i dërgohen Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në mënyrë që t’i bashkëngjiten…

Jemi në kërkim të ekspertëve / trajnerëve për Modulin e parë ”ExportPromotionCourses”

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare kërkon të identifikojë trajnerë të kualifikuar / ekspertët lokal për të kryer punëtori për kursin #ExportPromotion me 30 pjesëmarrës / në seminar, për 6 ditë pune (qershor-gusht) për tema të ndryshme. Çdo trajner duhet të përgatisë dhe të kryejë një seminar njëditor për një temë të caktuar Secili trajner kërkohet të përgatisë…

Ilir Aliu president i OEGJK-së

Ilir Aliu president i OEGJK-së Oda Ekonomike Gjermano Kosovare, ka mbajtur Kuvendin Zgjedhor, në të cilin janë zgjedhur anëtarët e rinj të Bordit të Drejtorëve të Odës. President me mandat dyvjeçar, sikur e parasheh edhe statuti, nëpërmes votimit të fshehur, është zgjedhur Ilir Aliu, CEO i ProCredit Bank. Përveç presidentit, Kuvendi ka zgjedhur edhe anëtarët…

Punëtoria për hartimin dhe negociimin e kontratave me partnerë gjermanë

U përmbyll me sukses punëtoria për hartimin dhe negociimin e kontratave me partnerë gjermanë, e realizuar nga Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe ProCredit Bank bashkë me firmën e njohur ligjore Wagner Arbitration/ Berlin (për më shumë rreth kompanisë kliko këtu https://wagner-arbitration.com/en/) dhe JUDEX LAW FIRM L.L.C. Punëtoria ishte interaktive ku pjesëmarrës ishin anëtarët e OEGJK-së dhe…

OEGJK në mbështetje të Down Syndrome Kosova

         OEGJK në mbështetje të Down Syndrome Kosova Organizata “Down Syndrome Kosova” është në kërkim të punëdhënësve potencial për personat me Down Syndrome që janë trajnuar në qendrat për aftësim profesional, në profesione të ndryshme si administratë, pastiçerie gastronomi. OEGJK do ta mbështes DSK të identifikojë kompani të ndryshme që janë të…