• 2018
  • 2017
  •  2016
  •  2015
  • 2014
  • 2013

Aktivitete

Punëtoria për hartimin dhe negociimin e kontratave me partnerë gjermanë

U përmbyll me sukses punëtoria për hartimin dhe negociimin e kontratave me partnerë gjermanë, e realizuar nga Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe ProCredit Bank bashkë me firmën e njohur ligjore Wagner Arbitration/ Berlin (për më shumë rreth kompanisë kliko këtu https://wagner-arbitration.com/en/) dhe JUDEX LAW FIRM L.L.C. Punëtoria ishte interaktive ku pjesëmarrës ishin anëtarët e OEGJK-së dhe…

Mbahet takimi i parë ”Biznes ka për mëngjes” me temën Siguria Kibernetike

Mbahet takimi i parë ”Biznes ka për mëngjes” me temën Siguria Kibernetike Takimet mujore të mëngjesit “Biznes ka për mëngjes!” OEGJK çdo të enjte të parë të secilit muaj i bashkon në një tryezë mëngjesi firmat anëtare me ekspertë të fushave për të diskutuar rreth çështjeve aktuale ekonomike. Në takimin e parë të këtij lloji…